வெள்ளி, 5 பிப்ரவரி, 2016

வகுப்பறை: கடவுள் சாப்பிடுவார் என்று கதை விடாதீர்கள்!

வகுப்பறை: கடவுள் சாப்பிடுவார் என்று கதை விடாதீர்கள்!: கடவுள் சாப்பிடுவார் என்று கதை விடாதீர்கள்! சிஷ்யன் ஒருவன் தன குருவிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டான். ‘’குருவே, நாம் படைக்கும் நைவேத்யத்தை இறை...

வகுப்பறை: பலனை எதிர்பாராமல் செய்கின்ற செயல்களுக்கான விளைவுகள...

வகுப்பறை: பலனை எதிர்பாராமல் செய்கின்ற செயல்களுக்கான விளைவுகள...: பலனை எதிர்பாராமல் செய்கின்ற செயல்களுக்கான விளைவுகள்! அர்சுணனும் கிருஷ்ணனும் ஒருமுறை ஊருக்கு வெளியில் உலாவிக் கொண்டிருந்த போது வழியில் ம...