வெள்ளி, 14 ஏப்ரல், 2017

வகுப்பறை: எதை அடக்க வேண்டாம்?

வகுப்பறை: எதை அடக்க வேண்டாம்?: எதை அடக்க வேண்டாம்? "சிறுநீரை அடக்க வேண்டாம்.." ஒரு உண்மை சம்பவம்... 15 வயது சிறுமிக்கு காய்ச்சல் என்று சில நாட்கள் முன்...

வகுப்பறை: கரிநாள் என்பது என்ன?

வகுப்பறை: கரிநாள் என்பது என்ன?: கரிநாள் என்பது என்ன? ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் கரிநாள் என்பது “சூரியனின் தீட்சண்யம் அதிகமாக இருக்கின்ற நாள்” என்பதே. அதாவது, அ...