வெள்ளி, 20 மே, 2016

அனைவரும் வாழ்த்துங்கள்
இணைய உறவுகளே
இணைய நட்புகளே .

2 கருத்துகள்: